Video

Công nghiệp 4.0: Công nghệ sản xuất thông minh của tương lai

Công nghiệp 4.0 là công nghệ sản xuất thông minh của ngày mai: Con người, máy móc, và bản thân sản phẩm tham gia lực lượng trong một mạng thông minh và độc lập nhờ vào ngành công nghiệp 4.0. Một trong những thách thức của ngành công nghiệp 4.0 là phát triển một ngôn ngữ chung làm cơ sở cho việc sử dụng linh hoạt các hệ thống sản xuất - giảm kích thước hàng loạt.

100 nhà khoa học trẻ người Việt khắp thế giới hiến kế cho cuộc cách mạng 4.0 của VN

Lần đầu tiên, một cơ hội chưa từng có đã được Bộ Khoa học và công nghệ khởi xướng, đó là chương trình Kết nối đổi mới sáng tạo, quy tụ 100 nhân tài công nghệ người Việt hội tụ tại quê hương để chia sẻ, hiến kế cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tìm hiểu về cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện tại trong tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm không gian ảo-thực, Internet, điện toán đám mây và tính toán nhận thức.

KUKA & Swisslog @ CeMAT Úc 2018

Trong một quan hệ đối tác với robot tự động hóa kho của chúng tôi và thực tế tăng cường, Swisslog và KUKA Robotics đã chứng minh tầm quan trọng của sự cộng tác giữa con người và máy tại CeMAT Australia 2018, tại Melbourne.